wat wij doen

Het programma Sportfordevelopment.nl (2020-2024) draagt bij aan een wereld waarin kinderen en jonge mensen actief bijdragen aan vitale gemeenschappen aan de hand van sport en spel.


Vitale gemeenschappen

Een vitale gemeenschap is een (inclusieve) gemeenschap waarin mensen – inclusief kinderen en jongeren – actief deelnemen en voor zichzelf en anderen zorgen met ondersteuning van actoren zoals de overheid en maatschappelijke organisaties. Op die manier ontstaat een dynamisch netwerk dat positieve sociale ontwikkeling promoot en ondersteunt. Een vitale gemeenschap erkent – en profiteert van – de sleutelrol van jonge mensen als agents of change.

Binnen het programma Sportfordevelopment.nl leveren wij door middel van sport en spel een effectieve en efficiënte bijdrage aan het vitale karakter van een gemeenschap. Wij doen dit – in ieder focus land waar wij werken – aan de hand van de volgende vijf interventies:

• Kinderen en jongeren ontwikkelen – aan de hand van educatieve sport en spel activiteiten – life skills en leiderschap capaciteiten waarmee zij kunnen bijdragen aan een vitale gemeenschap
• Coaches, jeugdleiders en mentoren worden opgeleid en ondersteund om een faciliterende rol te spelen bij de ontwikkeling van jongeren
• Capaciteitsversterking van Civil Society Organisations (CSO’s) door training en coaching van medewerkers en vrijwilligers in het faciliteren van vitale gemeenschappen
• Creëren van kennis en bewustzijn binnen gemeenschappen op het gebied van: rechten van kinderen, maatschappelijke gelijkheid en de rol van sport bij ontwikkeling en educatie
• Lobby en advocacy bij (lokale) overheden en private sector voor het gebruik van sport en spel voor de ontwikkeling van vitale gemeenschappen en welvaart