waarom

Mensen over de hele wereld doen aan sport – ongeacht leeftijd, fitheid, geslacht, geloof of cultuur. Veel mensen sporten zelf, anderen zijn betrokken bij sport als toeschouwer, coach of vrijwilliger. Sport is een wereldwijd fenomeen en een universele taal die over de hele wereld gesproken wordt.


Duurzame ontwikkeling

Sport is een katalysator voor positieve sociale verandering en draagt op verschillende manieren bij aan de opbouw en versterking van vitale gemeenschappen over de hele wereld: sport brengt mensen samen, verbetert deelname en integratie van kwetsbare groepen in de samenleving en versterkt de positie van kinderen en jongeren. Bovendien verbetert sport de gezondheid en het algemeen welzijn van individuele burgers.
Sport kent een paar unieke kenmerken die het tot een uitstekend instrument maakt voor sociale verandering en ontwikkeling: door middel van sport worden doelgroepen betrokken die anders moeilijk te bereiken zijn, sport geeft toegang tot rolmodellen en sport kent intrinsieke waarden die een belangrijke rol spelen in de maatschappij. Steeds vaker wordt sport dan ook ingezet als instrument bij de aanpak van maatschappelijke thema’s zoals: gezondheid, hygiëne, gendergelijkheid, sociale integratie, conflict management, economische empowerment en milieuvraagstukken. Op deze manier biedt sport een uitstekende kans voor het bereiken van duurzame ontwikkeling.

Sport is something very inspirational for young people (Pelé)

Nederlandse ontwikkelingsdoelen

De Nederlandse overheid – zoals uiteengezet in het beleidsdocument A World to Gain ( Ministerie Buitenlandse Zaken van Nederland, 2013) – wil armoede en onrecht tegengaan en bijdragen aan duurzame ontwikkeling voor iedereen. De International Sports Alliance (ISA), Right to Play (RTP), de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) geloven dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, internationale handelsrelaties en diplomatieke inspanningen. Daarom ontwikkelen en implementeren wij al jaren – in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken – sportinterventies voor de opbouw en versterking van vitale gemeenschappen wereldwijd.