Team up

Sportfordevelopment.nl 2016-2020 zoekt voortdurend samenwerking. Naast de samenwerking binnen onze coalitie en met lokale partners zoeken wij altijd de verbinding met andere maatschappelijke partijen binnen de sport, het onderwijs, de ontwikkelingssamenwerking, de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven. Hoe meer partners zijn aangesloten bij het programma, hoe sterker we staan in de strijd voor duurzame ontwikkeling en vrede.


Het programma Sportfordevelopment.nl inspireert en verbindt door:

• Netwerk- en inspiratiebijeenkomsten
• Publicaties over thema- of regio gebonden onderzoeken voor een uitwisseling van behaalde resultaten en lessons learnt
• Gastpresentaties en colleges voor bedrijven, onderwijsinstellingen, sportverenigingen, ontwikkelingsorganisaties en overheidsinstanties
• Een online omgeving met programma informatie – inclusief updates over de voortgang van activiteiten