partnerschap

Het programma Sportfordevelopment.nl (2020-2024) wordt geïmplementeerd door een alliantie van International Sports Alliance (ISA), Right To Play (RTP) Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) – in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle organisaties binnen de alliantie geloven in – en zijn gecommitteerd aan – het gebruik van sport als middel voor duurzame ontwikkeling en werken al jaren samen als strategische partners. Iedere partner brengt unieke kennis, expertise en een uniek netwerk in.


 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken behartigt internationale betrekkingen vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten wereldwijd.

Sport en Ontwikkelingssamenwerking is een van de thema’s waar de Directie Internationaal Ondernemen (DIO) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich op richt. Beleid rondom dit thema wordt wereldwijd geïmplementeerd waarbij Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland een aanjagende en ondersteunende rol spelen.

 

International Sports Alliance (ISA)

International Sports Alliance zet zich al 15 jaar in voor de ontwikkeling van jongeren door middel van sport in onder andere: Burkina Faso, Indonesië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan, Suriname en Mali.
International Sports Alliance richt zich op capaciteitsversterking van individuen, organisaties en netwerken die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling en vrede aan de hand van: symposia, trainingen, bewustwordingscampagnes, onderzoek, uitwisseling en publicaties.

 

Right To Play (RTP)

Right To Play is een internationale organisatie die zich inzet voor het recht van ieder kind om te sporten en spelen.

Right To Play geeft kinderen hoop op een betere toekomst en een veilige plek om spelenderwijs te leren. Binnen de projecten van Right To Play wordt geen enkel kind uitgesloten en is speciale aandacht voor: meisjes, kinderen met een handicap, kinderen met HIV/Aids, straatkinderen, voormalig kindsoldaten en vluchtelingen.

 

KNVB WorldCoaches

Sinds 1997 leidt de KNVB voetbalcoaches op in ontwikkelingslanden. Immers: elke jonge voetballer verdient een goede coach – een WorldCoach.

Binnen het programma WorldCoaches worden voetbalcoaches opgeleid zodat zij – op hun beurt – weer kennis kunnen overdragen over voetbal en sociale thema’s aan toekomstige WorldCoaches. Een WorldCoach leert kinderen op een leuke en verantwoorde manier (beter) voetballen en geeft voorlichting over maatschappelijke thema’s zoals de preventie van hiv/aids en criminaliteit.

 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB)

Onder de paraplu van de KNHB richten de Bovelander Foundation en de Hockey Dreams Foundation zich op sport, en met name hockey, om kinderen, jongvolwassenen en hun gemeenschap te ondersteunen in de ontwikkeling van hun persoonlijke, sociale, sportieve en educatieve vaardigheden om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Beide organisaties bieden een platform voor (lokale) organisaties om initiatieven te koppelen/implementeren op het gebied van bijvoorbeeld voeding, gezondheid, educatie en financiële geletterdheid, gericht op lokale behoeften. De Bovelander Foundation richt zich op India. De Hockey Dreams Foundation op landen in Oost Afrika.